Пријавите корупцију анонимно

Борба против корупције
Закон о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, тероризма и корупције увео је нова оруђа за борбу против корупције и привредног криминала, пре свега у виду специјализације надлежних државних органа, а затим и увођења најсавременијих начина рада, попут мултиресорних ударних група, официра за везу у надлежним државним органима и финансијских форензичара у јавним тужилаштавима.

У складу са овим законом, 1. марта 2018. године основана су Посебна одељења за сузбијање корупције у полицији, јавном тужилаштву и судовима. Ова одељења су основана у четири виша јавна тужилаштва у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву, и имају надлежност за кривично гоњење корупције, привредног криминала и прања новца на територији свог апелационог подручја, омогућавајући на тај начин концентрацију специјализованих знања и ефикасност кривичног гоњења.

Одељење за борбу против корупције Врховног јавног тужилаштва имало је активну улогу у оснивању Посебних одељења за сузбијање корупције (ПОСК), њиховом стручном усавршавању и јачању капацитета.

Наиме, Врховно јавно тужилаштво координирало је спровођење пројеката међународних партнера којим је за представнике ПОСК обезбеђено специјалистичко усавршавање као и неопходна опрема за рад.

У сарадњи са ЕУ ИПА 2013 пројектом „Превенција и борба против корупције", ОПДАТ канцеларијом Министарства правде САД, ОЕБС-ом, Саветом Европе, УНОДЦ-јем, Светском банком и Правосудном академијом, Врховно јавно тужилаштво је од 2017. Године надаље учествовало у организацији и спровођењу циклуса обука, укључујући оперативне радионице за Посебна одељења за сузбијање корупције; обуке на теме финансијских истрага, прања новца, ударних група, симулације суђења, одузимање имовине проистекле из кривичног дела; радионице о спровођењу Мапе пута за борбу против корупције; обуке о дигиталној имовини и др. на којима је као предавач учествовао представник Одељења за борбу против корупције Врховног јавног тужилаштва. На овим семинарима учесници из јавног тужилаштва су између осталог имали прилику да вежбају нову методологију рада – праћење токова новца, интегрисано вођење финансијских и кривичних истрага и међуагенцијску сарадњу – рад ударне групе на конкретним студијама случаја.

Одељење за борбу против корупције Врховног јавног тужилаштва, заједно са другим надлежним државни органима и међународним партнерима, учествовало је у изради и представљању „Приручника за сузбијање привредног криминалитета и корупције", приручника „Одузимање имовине проистекле из кривичног дела – приручник за примену у пракси", приручника „Ударне групе", као и у изради Националне процене ризика од прања новца и Националне процене ризика од финансирања тероризма и Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине.

Такође, Врховно јавно тужилаштво обезбедило је донације иностраних партнера – Амбасаде САД и Мисије ОЕБС-а, за Посебна одељења за сузбијање корупције, у виду техничке опреме и возила, чиме су се стекли неопходни услови за њихов рад.

Одељење за борбу против корупције Врховног јавног тужилаштва такође координира јачање међуагенцијске сарадње јавног тужилаштва Републике Србије, потписивањем Меморандума о сарадњи са надлежним државним органима Републике Србије који могу допринети ефикаснијој размени података у предистражном поступку и истрази.

Исто тако, Одељење за борбу против корупције Врховног јавног тужилаштва  унапређује међународну сарадњу јавног тужилаштва Републике Србије, пре свега кроз размену искустава, знања и контаката на регионалним и међународним радионицама на теме борбе против корупције, прања новца и одузимања имовине проистекле из кривичног дела, затим кроз учешће у раду релевантних правосудних и других мрежа, попут Евроџаста, Глоби мреже УНОДЦ и др, као и кроз билатералну сарадњу, односно студијске посете и састанке са надлежним иностраним државним органима.

Документа

Скорашње активности