Примена новог законика о кривичном поступку
У циљу припреме за примену новог Законика о кривичном поступку (даље у тексту ЗКП-а), која је почела 1.10.2013. године за јавна тужилаштва опште надлежности, Републичко јавно тужилаштво предузело је низ мера и активности у оквиру своје надлежности, у циљу обезбеђења стручних услова за примену овог Законика. У том смислу, у Републичком јавном тужилаштву основане су Радна група за израду образаца за примену ЗКП-а, као и Радна група за праћење обуке о примени ЗКП-а, набављен је Коментар законика о кривичном поступку за сва јавна тужилаштва, и одржани су састанци са свим апелационим и вишим јавним тужиоцима.

Радна група за израду образаца за примену ЗКП-а, израдила је 103 обрасца аката и 20 образаца уписника за примену новог ЗКП-а, који су пре почетка примене новог ЗКП-а, у писаној и електронској форми достављени апелационим и вишим јавним тужиоцима, за примену и даљу дистрибуцију.

Радна група за праћење обуке о примени ЗКП-а, у сарадњи са Правосудном академијом, мисијом ОЕБС-а и Амбасадом САД у Србији, организује програм стручног усавршавања за примену новог Законика о кривичном поступку за све јавне тужиоце и прве заменике на територији Републике Србије. Програм стручног усавршавања одвија се како у виду студијских посета Тужилаштву за организовани криминал, уз праћење суђења и дискусију о практичним питањима примене новог Законика са представницима Тужилаштва за организовани криминал, тако и у виду организовања дводневних семинара о појединим институтима новог ЗКП-а. Календар програма стручног усавршавања можете преузети овде. (ЛИНК).

Републичко јавно тужилаштво прималац је донације Министарства правде САД, Канцеларије сталног правног саветника при Амбасади САД у Београду, у виду 145 примерака Коментара Законика о кривичном поступку, намењених за дистрибуцију свим јавним тужилаштвима у Републици Србији.

Републичко јавно тужилаштво прати примену новог Законика, у складу са Обавезним упутством О бр. 4/2013, путем праћења извештаја јавних тужилаштава о појединим питањима примене новог Законика која се појављују у пракси, разматрања спорних питања и заузимања правних ставова, у циљу уједначавања јавнотужилачке праксе.

У погледу обезбеђивања материјално-техничких услова за јавна тужилаштва, за које је надлежно Министарство правде и државне управе, Државно веће тужилаца доставило је Министарству правде и државне управе пројекције потребних људских и материјалних ресурса и наставља да учествује у дијалогу о овом питању.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov