Савет Европе
Врховно јавно тужилаштво остварује успешну сарадњу са Саветом Европе, и то како са међународним телима/ мрежама Савета Европе, тако са Канцеларијом Савета Европе у Београду.

У оквиру Савета Европе, представници Врховног јавног тужилаштва учествују у раду CCPE – Консултативнoг савета европских тужилаца, као и у раду Бироа T-CY Комитета „Будимпештанске" Конвенције Савета Европе за високотехнолошки криминал и у спровођењу међународних пројеката Савета Европе у борби против високотехнолошког криминала: „Global Action against Cyber Crime +" (GLACY+) и „IProceeds" пројеката о одузимању имовине у предметима високотехнолошког криминала.

Такође, Врховно јавно тужилаштво учествовало је и учествује у реализовању пројеката и активности са Канцеларијом Савета Европе у Београду, попут пројекта „Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији", „Подршка реформи правосуђа у Србији", „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији", „ХЕЛП на Западном Балкану" (ХЕЛП курс на даљину  „Међународна правна помоћ у кривичним стварима – Србија"), као и других пројекта који се спроводе у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022".

Сарадња са Саветом Европе наставља се и кроз учешће представника јавног тужилаштва на тематским конференцијама, радионицама, студијским посетама и састанцима организованим од стране ове међународне организације о ефикасној примени Европске конвенције о људским правима, усаглашавању праксе домаћих правосудних институција са праксом Европског суда за људска права, извршавању пресуда Европског суда за људска права против Србије, приступу правди, суђењу у разумном року и другим темама из области људских права. 

Препоручујемоhov Најновије вестиhov