УНОДЦ
Врховно јавно тужилаштво остварује успешну сарадњу са Канцеларијом Уједињених нација за дрогу и криминал (УНОДЦ), и то како са Канцеларијом УНОДЦ у седишту ове организације у Бечу, тако и са Канцеларијом УНОДЦ у Београду.

У оквиру сарадње са УНОДЦ Канцеларијом у Бечу, представници Врховног јавног тужилаштва учествују на састанцима УН Комисије за превенцију криминала и кривично правосуђе и УН Комисије за опојне дроге.

Врховно јавно тужилаштво остварује сарадњу са Канцеларијом УНОДЦ у Београду у оквиру пројеката јачања капацитета органа за спровођење закона у различитим тематским областима, попут трговине људима и кријумчарења миграната, трговине оружјем и одузимања имовине проистекле из кривичног дела. 

Наиме, у оквиру УНОДЦ Глобалног програма против трговине људима и Глобалног програма против кријумчарења миграната одржавају се радионице у циљу јачања капацитета националних капацитета на пољу идентификације, истраживања и процесуирања случајева трговине људима и кријумчарења миграната, пружања ефикасније заштите и помоћи жртвама трговине људима и кријумчарења миграната и унапређења прекограничне кривичноправне сарадње у Југоисточној Европи.

Надаље, у оквиру УНОДЦ Глобалног програма за ватрено оружје кроз регионални пројекат „Кривичноправни одговор на трговину ватреним оружјем", спроводе се активности у циљу унапређења кривичноправног система и стручно усавршавање за истрагу и кривично гоњење илегалне трговине ватреним оружјем, употребу електронских доказа и активности које су смерене на јачање међуагенцијске и међунардодне сарадње.

Такође, Врховно јавно тужилаштво учествује и у активностима УНОДЦ регионалног програма „Од незаконитих финансијских токова до одузимања имовине", које између осталог имају за циљ израду водича о међународној сарадњи у одузимању имовине проистекле из кривичног дела и које пружају подршку спровођењу Регионалне мапе пута за борбу против корупције и учешћу Врховног јавног тужилаштва у релевантним међународним правосудним мрежама, попут GlobE мреже УНОДЦ. 

Препоручујемоhov Најновије вестиhov