Јавно тужилаштво Републике Србије

Према Уставу Републике Србије, јавно тужилаштво је јединствен и самосталан државни орган који гони учиниоце кривичних и других кажњивих дела и врши друге надлежности којима се штити јавни интерес одређен законом.


Врховно јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Републици Србији којим руководи Врховни јавни тужилац. Врховни јавни тужилац одговоран је за рад јавног тужилаштва и за свој рад Народној скупштини. Врховни јавни тужилац није одговоран за поступање у поједином предмету. Главни јавни тужиоци одговарају за рад јавног тужилаштва и свој рад Врховном и непосредно вишем главном јавном тужиоцу, а јавни тужиоци одговарају за свој рад главном јавном тужиоцу.


Јавно тужилаштво Републике Србије чине Врховно јавно тужилаштво, 4 апелациона јавна тужилаштва (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац), 25 виших јавних тужилаштава, 58 основна јавна тужилаштва и 2 тужилаштва посебне надлежности. Основна јавна тужилаштва кривично гоне учиниоце кривичних дела за која је запрећена казна затвора до 10 година, виша јавна тужилаштва кривично гоне учиниоце кривичних дела за која је запрећена казна затвора преко 10 година, као за друга законом предвиђена кривична дела, апелациона јавна тужилаштва улаже жалбе, а Врховно јавно тужилаштво улаже ванредне правне лекове, предузима мере за заштиту уставности и законитости и усмерава и прати рад свих јавних тужилаштава. Такође, јавна тужилаштва посебне надлежности – Јавно тужилаштво за организовани криминал и Јавно тужилаштво за ратне злочине, имају надлежност на целој територији Републике Србије. Осим тога, Посебно тужилаштво за високотехнолошки криминал, основано при Вишем јавном тужилаштву у Београду, такође има надлежност на читавој територији Републике Србије.


Врховно јавно тужилаштво прати и усмерава рад јавних тужилаштава, надзире спровођење општих обавезних упутстава и прати и проучава праксу јавних тужилаштва и судова. Врховно јавно тужилаштво поступа по ванредним правним лековима пред Врховним судом, као и у посебним поступцима пред Уставним судом и другим судом и органом. Врховно јавно тужилаштво успоставља стратешки оквир за поступање јавних тужилаштава, издаје општа обавезна упутства за јавно тужилаштво, координира међуресорну сарадњу, обавља послове међународне сарадње, потписује меморандуме о сарадњи са страним партнерима, домаћим државним органима и организацијама цивилног друштва, уводи специјализацију рада у јавном тужилаштву (као што су Посебна одељења за сузбијање корупције, контакт тачке за међународну правну помоћ, итд.), оснива међуресорне ударне групе, учествује у формирању међународних заједничких истражних тимова, и спроводи међународне пројекте који се односе на јавно тужилаштво.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov