Списак јавних тужилаштава

СПИСАК ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  

ВРХОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

Немањина 22-26, Београд

Тел: 011/3613-702

kabinet@vrhovnojt.gov.rs

 

 

јавна тужилаштва посебне надлежности

 

 

ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ

Устаничка 29, Београд

Тел: 011/3082-670

kabinet@tok.jt.rs

 

ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

Ул. Устаничка 29, Београд

Тел: 011/3082-650

kabinet@jtrz.jt.rs

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА У ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ - ПОСЕБНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

Савска 17а, Београд

Тел: 011/745-1375

vtk@beograd.vtk.jt.rs

 

 

Јавна тужилаштва опште надлежности

 

 

Апелационо подручје Београд

 

 

АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Катанићева 15

Тел:011/635-4894

uprava@beograd.apjt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Савска 17а

Тел: 011/745-1510

uprava@beograd.vjt.rs

 

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Катанићева 15

Тел:011/635-4745

uprava@prvo.ojt.rs

 

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Савска 17а

Тел:011/745-1514

uprava@drugo.ojt.rs

 

ТРЕЋЕ ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Булевар Михајла Пупина 16

Тел:011/2018-297

uprava@trece.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЛАЗАРЕВЦУ

Карађорђева 19, 11550 Лазаревац

Тел:011/8122-729

uprava@lazarevac.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У МЛАДЕНОВЦУ

Краља Александра Обреновића 76, 11400 Младеновац

Тел:011/8230-073

uprava@mladenovac.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ОБРЕНОВЦУ

Александра Аце Симовића 9А, 11500 Обреновац

Тел:011/8722-128

uprava@obrenovac.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВАЉЕВУ

Вука Караџића 5, 14000 Ваљево

Тел: 014/291-750

uprava@valjevo.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВАЉЕВУ

Вука Караџића 5, 14000 Ваљево

Тел:014/295-721

uprava@valjevo.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У МИОНИЦИ

Војводе Мишића 28, 14242 Мионица

Тел:014/342-2233

uprava@mionica.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У  УБУ

Краља Петра првог ослободиоца 60 А/1,14210 Уб

Тел:014/412-492

uprava@ub.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПАНЧЕВУ

Војводе Радомира Путника 13-15, 26000 Панчево

Тел:013/345-482

uprava@pancevo.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПАНЧЕВУ

Војводе Радомира Путника 13-15, 26000 Панчево

Тел:013/352-609

uprava@pancevo.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРШЦУ

Жарка Зрењанина 38, 26300 Вршац

Тел:013/839-878

uprava@vrsac.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СМЕДЕРЕВУ

Трг Републике 2, 11300 Смедерево

Тел:026/621-514

uprava@smederevo.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СМЕДЕРЕВУ

Омладинска број 1, 11300 Смедерево

Тел:026/4622-140

uprava@smederevo.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

Момира Гајића 7, 11320 Велика Плана

Тел:026/514-050

uprava@velikaplana.ojt.rs

 

 

Апелационо подручје Нови Сад

 

 

АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ

Сутјеска 3, 21000 Нови Сад

Тел:021/4876-521

uprava@novisad.apjt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ

Сутјеска 3, 21000 Нови Сад

Тел:021/4876-444

uprava@novisad.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ

Сутјеска 3, 21000 Нови Сад

Тел:021/4876-350

uprava@novisad.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Краља Петра првог 18, 21400 Бачка Паланка

Тел:021/752-172

uprava@backapalanka.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СУБОТИЦИ

 Сенћански пут 1, 24000 Суботица

Тел:024/524-449

uprava@subotica.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СУБОТИЦИ

Сенћански пут 1, 24000 Суботица

Тел:024/558-488

uprava@subotica.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СЕНТИ

Главни трг 2, 24400 Сента

Тел:024/811-511

uprava@senta.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СОМБОРУ

Његошева 4, 25000 Сомбор

Тел:025/412-271

uprava@sombor.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СОМБОРУ

Његошева 4, 25000 Сомбор

Тел:025/412-558

uprava@sombor.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРБАСУ

Палих бораца 9/ц, 21460 Врбас

Тел:021/704-114

uprava@vrbas.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ШАПЦУ

Господар Јевремова 8, 15000 Шабац

Тел:015/304-916

uprava@sabac.vjt.rs

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ШАПЦУ

Карађорђева 25, 15000 Шабац

Тел:015/354-616

uprava@sabac.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЛОЗНИЦИ

Јована Цвијића бб, 15300 Лозница

Тел:015/882-356

uprava@loznica.ojt.rs


ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗРЕЊАНИНУ

Кеј 2 октобра бр. 1, 23000 Зрењанин

Тел:023/563-684

uprava@zrenjanin.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗРЕЊАНИНУ

Кеј 2 октобра бр. 1, 23000 Зрењанин

Тел:023/564-251

uprava@zrenjanin.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕЧЕЈУ

Главна бр. 6, 21220 Бечеј

Тел:021/6919-265

uprava@becej.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КИКИНДИ

Светозара Милетића 1, 23300 Кикинда

Тел:023/0426-232

uprava@kikinda.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Светог Димитрија 39, 22000 Сремска Митровица

Тел:022/600-161

uprava@sremskamitrovica.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Светог Димитрија 39, 22000 Сремска Митровица

Тел:022/600-164

uprava@sremskamitrovica.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У РУМИ

Железничка 10, 22400 Рума

Тел:022/470-148

uprava@ruma.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Светосавска 6, 22300 Стара Пазова

Тел:022/312-053

uprava@starapazova.ojt.rs

 

 

Апелационо подручје Крагујевац

 

 

АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАГУЈЕВЦУ

Слободе бб, 34000 Крагујевац

Тел:034/6196-519

uprava@kragujevac.apjt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАГУЈЕВЦУ

Трг војводе Радомира Путника 4, 34000 Крагујевац

Тел:034/334-425

uprava@kragujevac.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАГУЈЕВЦУ

Трг војводе Радомира Путника 4, 34000 Крагујевац

Тел:034/332-440

uprava@kragujevac.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У АРАНЂЕЛОВЦУ

Књаза Милоша 102, 34300 Аранђеловац

Тел:034/726-047

uprava@arandjelovac.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЈАГОДИНИ

Кнегиње Милице 86, 35000 Јагодина

Тел:035/8221-363

uprava@jagodina.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЈАГОДИНИ

Кнегиње Милице 15, 35000 Јагодина

Тел:035/242-539

uprava@jagodina.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ДЕСПОТОВЦУ

 Савез бораца 71, 35213 Деспотовац

Тел:035/611-018

uprava@despotovac.ojt.rs

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПАРАЋИНУ

Мајора Марка 1, 35250 Параћин

Тел:035/563-332

uprava@paracin.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРУШЕВЦУ

Трг косовских јунака 3, 37000 Крушевац

Тел: 037/427-503

uprava@krusevac.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРУШЕВЦУ

Трг косовских јунака 3, 37000 Крушевац

Тел: 037/413-640

uprava@krusevac.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БРУСУ

Мике Ђорђевића бб, 37220 Брус

Тел: 037/826-082

uprava@brus.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ТРСТЕНИКУ

Др Милуновића бб, 37240 Трстеник

Тел: 037/706-000

uprava@trstenik.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАЉЕВУ

Карађорђева 5, 36000 Краљево

Тел: 036/314-016

uprava@kraljevo.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАЉЕВУ

Пљакина 4, 36000 Краљево

Тел: 036/321-793

uprava@kraljevo.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У РАШКОЈ

Ратка Луковића 23, 36530 Рашка

Тел: 036/739-230

uprava@raska.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ ПАЗАРУ

Житни трг бб, 36300 Нови Пазар

Тел: 020/313-983

uprava@novipazar.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ ПАЗАРУ

Житни трг бб, 36300 Нови Пазар

Тел: 020/312-130

uprava@novipazar.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПОЖАРЕВЦУ

Јована Шербановића 4, 12000 Пожаревац

Тел: 012/523-789

uprava@pozarevac.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПОЖАРЕВЦУ

Јована Шербановића 4, 12000 Пожаревац

Тел: 012/531-015

uprava@pozarevac.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

Житни трг 1, 12220 Велико Градиште

Тел: 012/661-220

uprava@velikogradiste.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

Српских владара 159, 12300 Петровац на Млави

Тел: 012/326-081

uprava@petrovacnamlavi.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЧАЧКУ

Цара Душана 6, 32000 Чачак

Тел: 032/322-269

uprava@cacak.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЧАЧКУ

Цара Душана 8/1, 32000 Чачак

Тел: 032/323-161

uprava@cacak.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

Кнеза Александра Карађорђевића 29, 32300 Горњи Милановац

Тел: 032/710-673

uprava@gornjimilanovac.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У УЖИЦУ

Наде Матић 6, 31000 Ужице

Тел: 031/513-257

uprava@uzice.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У УЖИЦУ

Наде Матић 6, 31000 Ужице

Тел: 031/514-248

uprava@uzice.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПОЖЕГИ

Уче Димитријевића 6, 31210 Пожега

Тел: 031/823-026

uprava@pozega.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У  ПРИЈЕПОЉУ

Валтерова бб, 31300 Пријепоље

Тел: 033/712-280

uprava@prijepolje.ojt.rs

 

Апелационо подручје Ниш

 

 

АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ

Војводе Путника бб, 18000 Ниш

Тел: 018/506-802

uprava@nis.apjt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ

Вождова 23, 18000 Ниш

Тел: 018/504-175

uprava@nis.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ

Вождова 23, 18000 Ниш

Тел: 018/504-132

uprava@nis.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У АЛЕКСИНЦУ

Књаза Милоша 50, 18220 Алексинац

Тел: 018/804-333

uprava@aleksinac.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРАЊУ

Стефана Првовенчаног 1, 17500

Тел: 017/422-133

uprava@vranje.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У  ВРАЊУ

Трг Стефана Првовенчаног 1, 17500 Врање

Тел: 017/423-834

uprava@vranje.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У  ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

Светосавска 1, 17510 Владичин Хан

Тел: 017/471-414

uprava@vladicinhan.ojt.rs

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗАЈЕЧАРУ

Генерала Гамбете бб, 19000 Зајечар

Тел: 019/442-180

uprava@zajecar.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗАЈЕЧАРУ

Трг ослобођења бб, 19000 Зајечар

Тел: 019/422-131

uprava@zajecar.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БОРУ

Моше Пијаде 3, 19210 Бор

Тел: 030/422-290

uprava@bor.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НЕГОТИНУ

Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

Тел: 019/542-364

uprava@negotin.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НЕГОТИНУ

Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

Тел: 019/542-139

uprava@negotin.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЛЕСКОВЦУ

Пана Ђукића 13, 16000 Лесковац

Тел: 016/253-810

uprava@leskovac.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У  ЛЕСКОВЦУ

Косте Стаменкоквића 16, 16210 Лесковац

Тел: 016/251-792

uprava@leskovac.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ЛЕБАНЕ

Цара Душана 118, 16230 Лебане

Тел: 016/843-042

uprava@lebane.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПРОКУПЉУ

21 српске дивизије 1, 18400 Прокупље

Тел: 027/321-612

uprava@prokuplje.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПРОКУПЉУ

21 српске дивизије 1, 18400 Прокупље

Тел: 027/321-703

uprava@prokuplje.ojt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КУРШУМЛИЈИ

Палих бораца 29, 18430 Куршумлија

Тел: 027/389-016

uprava@kursumlija.ojt.rs

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПИРОТУ

Српских владара 126А, 18300 Пирот

Тел: 010/322-441

uprava@pirot.vjt.rs

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПИРОТУ

Српских владара 126А, 18300 Пирот

Тел: 010/341-391

uprava@pirot.ojt.rs


Препоручујемоhov Најновије вестиhov