Одељење за борбу против корупције
Одељење за борбу против корупције Врховног јавног тужилаштва прати и усмерава рад јавних тужилаштава, нарочито Посебних одељења за сузбијање корупције у вишим јавним тужилаштвима у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву, у поступању у предметима кривичних дела корупције и привредног криминала, укључујући и кривична дела прања новца, као и одузимање имовине проистекле из кривичног дела.

Одељење за борбу против корупције координира међуагенцијску сарадњу са другим надлежним државним органима у борби против коруптивних кривичних дела и организује и спроводи пројекте и програме специјалистичког усавршавања јавног тужилаштва у овој области, заједно са Правосудном академијом, Министарством правде САД, ОЕБС-ом, Саветом Европе, УНОДЦ-јем, Светском банком и ГИЗ-ом. 

Исто тако, Одељење за борбу против корупције остварује међународну сарадњу са међународним организацијама и мрежама, попут Евроџаста, Глоби мреже УНОДЦ, Анти-корупцијске мреже ОЕЦД и Међународне мреже органа за борбу против корупције (ИААЦА).

Чланови Одељења за борбу против корупције су јавни тужиоци Врховног јавног тужилаштва: Зорица Стојшић и Миљко Радисављевић. 

Руководилац Одељења за борбу против корупције: Зорица Стојшић.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov