Одељење за јавнотужилачку праксу
У Одељењу за јавнотужилачку праксу обављају се послови и задаци из надлежности Врховног јавног тужилаштва у вези са праћењем и проучавањем праксе јавног тужилаштва и суда у Републици Србији, као и праксе међународних судова и рада међународних организација, нарочито у области заштите људских права, укључујући и право на суђење у разумном року, врши израда и креирање садржаја интерне базе јавнотужилачке праксе и информативног и стручног билтена Врховног јавног тужилаштва и спроводе активности у вези хармонизације јавнотужилачке праксе, кроз израду општих аката и упутстава које доноси Врховни јавни тужилац и обавештавање нижих јавних тужилаштава о заузетим правним схватањима.

Такође, Одељење за јавнотужилачку праксу учествује у специјалистичком усавршавању одељења и контакт тачака за јавнотужилачку праксу у нижим јавним тужилаштвима, као и у другим пројектима који имају за циљ хармонизацију јавнотужилачке праксе,  у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а и Канцеларијом Савета Европе у Београду.  

Руководилац Одељења за јавнотужилачку праксу је јавни тужилац Врховног јавног тужилаштва мр Јасмина Станковић.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov