ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЧЛАНА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ИЗ РАНГА РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА
Rjt23112020

Изборна комисија Државног већа тужилаца објавила је резултате избора  за шест изборних чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, који су одржани 12.11.2020. године, односно имена кандидата који су на тужилачким изборима добили највећи број гласова својих колега.

Констатовано је да је на кандидационој листи за Републичко јавно тужилаштво заменик Републичког јавног тужиоца, Бранко Стаменковић, добио 83.3% гласова.

Након окончања поступка, Државно веће тужилаца добиће шест нових изборних чланова из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. Њихов мандат почиње по истеку мандата шест изборних чланова из садашњег састава већа, 6.4.2021. године и траје пет година.

Државно веће тужилаца има укупно 11 чланова. Поред шест изборних чланова из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, у његовом саставу су и три члана по положају: Републички јавни тужилац, министар правде, и председник надлежног одбора Народне скупштине, као и представник адвокатске коморе и представник професора правних факултета.

Државно веће тужилаца има надлежности у поступку предлагања јавних тужилаца и избора заменика јавних тужилаца на функцију, предлагања и праћења извршења буџета за јавно тужилаштво, као и у области дисциплинске одговорности и етике, кроз рад специјализованих органа.

Извор: РЈТ, Датум: 23.11.2020.

Последњи догађаји