Саопштење за јавност Републичког јавног тужилаштва (сада: Врховног јавног тужилаштва)
140723 142

Републичко јавно тужилаштво је данас, 5. маја 2023 године, упутило врло хитан допис свим јавним тужилаштвима Републике Србије којим се тражи без одлагања предузимање свих мера из надлежности јавних тужилаштава ради успостављања система појачаног дежурства, рада и надзора у свим основним, вишим, апелационим и јавним тужилаштвима посебне надлежности Републике Србије у предметима кривичних дела против живота и тела, јавног реда и мира, као и других кривичних дела са елементима насиља.

Републичко јавно тужилаштво сматра да је наведене мере неопходно предузети ради хитног и координисаног поступања са Министарством унутрашњих послова и другим надлежним државним органима као и судовима, како би се делотворно и адекватно примениле све законом прописане мере у циљу стабилизације тренутне безбедносне ситуације у Републици Србији.

Републичко јавно тужилаштво је затражило да је у свим поступцима ради сузбијања безбедносних претњи по друштво или појединце потребно поступати са нарочитом хитношћу и одлучношћу, уз примену свих законом прописаних мера.

Кабинет Републичког јавног тужиоца

Извор: РЈТ, Датум: 05.05.2023.

Последњи догађаји