ГИЗ и ЦИЛЦ
Врховно јавно тужилаштво остварује сарадњу са Немачким удружењем за међународну сарадњу (ГИЗ) и Холандским центром за међународну правну сарадњу (ЦИЛЦ), кроз сукцесивне регионалне ЕУ пројекте којима се јачају капацитети за међународну сарадњу и међународну правну помоћ у борби против транснационалног криминала: ИПА 2010 "Борба против организованог криминала и корупције: Јачање тужилачке мреже", ИПА 2014 "Међународна кривично-правна сарадња: Тужилачка мрежа Западног Балкана", ИПА 2017 и ИПА 2019 "Борба против тешког криминала на Западном Балкану", као и кроз пројект "Подршка ЕУ јачању борбе против кријумчарења миграната и трговине људима у земљама Западног Балкана" чије спровођење је у току.

У оквиру ових пројеката пружена је подршка Врховном јавном тужилаштву за јачање међународне сарадње, укључујући потписивање и спровођење Меморандума о сарадњи са иностраним партнерима и учешће у раду европских правосудних мрежа, попут Евроџаст-а (ЕУ агенција за кривичну правосудну сарадњу), ЕЏН-а (Европска правосудна мрежа) и НАДАЛ-а (Мрежа тужилаца који поступају пред Врховним судовима ЕУ).

Кроз ове пројекте, такође, омогућена је израда и штампање Јавнотужилачког приручника за поступање у предметима међународне правне помоћи и одржане су радионице на ову тему.

Такође, у оквиру ових пројеката у Врховно јавно тужилаштво био је упућен ЕУ тужилац, који је јавном тужилаштву Републике Србије пружао саветодавну помоћ у вези примене европских стандарда у области међународне правне помоћи. Исто тако, пружана је подршка јавном тужилаштву Републике Србије за учешће на билатералним и мултилатералним оперативним састанцима, као и размену искустава и знања кроз регионалне радионице на актуелне теме борбе против тешког и организованог криминала, попут трговине и кријумчарења људи, финансијских истрага, недозвољене трговине културним добрима и др.

У току је спровођење регионалног пројекта "Подршка ЕУ јачању борбе против кријумчарења миграната и трговине људима у земљама Западног Балкана".

Препоручујемоhov Најновије вестиhov