МПП Приручник
Одељење за међународну сарадњу и међународну правну помоћ Републичког јавног тужилаштва издало је у марту 2019. године Јавнотужилачки приручник за поступање у предметима међународне правне помоћи у кривичним стварима, уз подршку ИПА 2017 пројекта "Борба против тешког криминала на Западном Балкану”.

Иако приручник тренутно није саставни део Општег обавезног упутства О 1/16 којим је Републичко јавно тужилаштво започело увођење једнообразности у поступању јавних тужилаштава у међународноправној области, до новелирања овог упутства током 2022 године, Републичко јавно тужилаштво очекује доследну примену текста и добрих примера наведених у овом документу током поступања по међународним замолницама.

ЈАВНОТУЖИЛАЧКИ ПРИРУЧНИК ЗА ПОСТУПАЊЕ У ПРЕДМЕТИМА МЕЂУНАРОДНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА


Препоручујемоhov Најновије вестиhov