Грађанско управно одељење
У Грађанско-управном одељењу обављају се послови и задаци Врховног јавног тужилаштва у грађанским и управним предметима, послови пружања помоћи нижим јавним тужилаштвима у појединим предметима, вршење инструктивних прегледа рада нижих јавних тужилаштава, припремање предлога Програма рада грађанско-управног одељења, обавезних упутстава нижим јавним тужилаштвима, извештаја, анализа и информација од значаја за рад одељења. 

У Грађанско-управном одељењу поступају јавни тужиоци Врховног јавног тужилаштва Данијела Слијепчевић и по потреби Зорица Стојшић.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov