REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO I AMBASADA REPUBLIKE FRANCUSKE ORGANIZUJU KONFERENCIJU SRPSKO-FRANCUSKE SARADNJE NA TEMU BORBE PROTIV NEDOZVOLJENE TRGOVINE ORUŽJEM I TERORIZMA
Tuzilac

Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, otvorila je danas u Beogradu bilateralnu konferenciju Francusko-srpske saradnje na temu borbe protiv nedozvoljene trgovine oružjem i terorizma.


Konferencija o borbi protiv nedozvoljene trgovine oružjem i terorizma, koju Republičko javno tužilaštvo organizuje zajedno sa Ambasadom Republike Francuske, okuplja predstavnike Ministarstva pravde i pravosudne organe Republike Francuske, javne tužioce i zamenike tužioca Republike Srbije, predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde i drugih nadležnih organa Republike Srbije Republike.


U uvodnim rečima konferencije, Zagorka Dolovac je istakla da je borba protiv terorizma i organizovanog kriminala jedan od najaktuelnijih prioriteta borbe protiv kriminala, kako u našoj zemlji, tako i u svetu, i da borba protiv ovih krivičnih dela zahteva efikasnu saradnju svih domaćih državnih organa, kao i blisku međunarodnu saradnju svih zemalja u Evropi.


Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, navela je da Republičko javno tužilaštvo ima odličnu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom pravde i drugim nadležnim organima Republike Srbije i da se državni organi Republike Srbije odlučno i koordinarno bore protiv terorizma, organizovanog kriminala i trgovine oružjem.


Isto tako, Republičko javno tužilaštvo ima odličnu, direktnu i neposrednu saradnju sa pravosudnim organima Republike Francuske, krunisanu Zajedničkom deklaracijom o saradnji u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala između Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije i Uprave za kriminal i pomilovanja Ministarstva pravde Republike Francuske, potisanom 10.04.2013. godine u Parizu.


U okviru konferencije, Republički javni tužilac će sa direktorom Uprave za kriminal i pomilovanja Ministarstva pravde Republike Francuske potpisati model sporazuma o formiranju francusko-srpskih zajedničkih istražnih timova. Zajednički istražni timovi, koji omogućavaju koordiniranu istragu i sinhronizovane akcije na teritoriji više zemalja, predstavljaju jedno od najjačih sredstava u borbi protiv kriminala i doprineće još bliskijoj saradnji pravosudnih organa i organa za sprovođenje zakona Republike Srbije i Republike Francuske u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i nedozvoljene trgovine oružjem.

Izvor: RJT, Datum: 05.10.2016.

Poslednji događaji