Sastanak vrhovnog javnog tužioca i direktora Agencije za sprečavanje korupcije
220523 1

Vrhovni javni tužilac, Zagorka Dolovac, sastala se danas sa Dejanom Damnjanovićem, direktorom Agencije za sprečavanje korupcije, sa kojom je razgovarala o dosadašnjoj i budućoj saradnji u borbi protiv korupcije.


Vrhovno javno tužilaštvo i Agencija za borbu protiv korupcije su  nosioci brojnih aktivnosti iz revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 – Potpoglavlje „Borba protiv korupcije", a saradnja se odvija i u skladu sa Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv  organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.


Učesnici sastanka su se saglasili da je neophodno nastaviti sprovođenje planiranih aktivnosti prema revidiranom Akcionom planu za Poglavlje 23, unaprediti saradnju Vrhovnog javnog tužilaštva i Agencije za borbu protiv korupcije u vezi sa multiresornim udarnim grupama, angažovanjem oficira za vezu i krivičnim delima propisanim Zakonom o sprečavanju korupcije i Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, u cilju unapređenja rezultata u borbi protiv korupcije. 

Izvor: VJT, Datum: 22.05.2023.

Najave događaja