Sporazum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara
MOU MUP Novinari

18. januara 2017. godine u prostorijama Republičkog javnog tužilaštva održan je prvi sastanak Stalne radne grupe predstavnika državnih institucija i udruženja novinara i medijskih asocijacija na osnovu Sporazuma o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara koji je potpisan 26.12.2016. godine između Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Udruženja novinara Srbije (UNS), Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Udruženja novinara Vojvodine (UNV), Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), Asocijacije medija (AM) i Asocijacije onlajn medija (AOM).


Na sastanku je, između ostalog, uspostavljen mehanizam saradnje između strana potpisnica tako što su određene kontakt tačke za stalnu komunikaciju između navedenih državnih institucija i novinarskih udruženja i medijskih asocijacija u slučajevima izvršenja krivičnih dela kojima novinari mogu biti izloženi.


Tužilačke kontakt tačke su ustanovljene u Apelacionim javnim tužilaštvima za teritorije njihove mesne nadležnosti, dok su kontakt tačke u Ministarstvu unutrašnjih poslova određene u 27 uprava policije.


Na sastanku su, pored edukacije službenih lica u tužilaštvu i policiji, kao i novinara, radi podizanja nivoa bezbednosti, dogovorene i aktivnosti o posebnom evidentiranju i upoređivanju podataka o krivičnim delima učinjenim na štetu novinara, kao i analizi postojećeg pravnog okvira, pripremanja preporuka za postupanje nadležnim institucijama, te izradu analize načina komunikacije i stepena otvorenosti nadležnih institucija prema medijima uz davanje preporuka za unapređenje iste.

Datum: 18.01.2017.

Poslednji događaji