Tužilac za vezu u Evroxast-u
021020200

Republičko javno tužilaštvo Republike Srbije uputilo je u martu 2020. godine u Evroxast zamenika Republičkog javnog tužioca, Gordanu Janićijević, kao tužioca za vezu sa Evroxastom, na osnovu Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evroxast-a, potpisanog  12.11.2019. godine i ratifikovanog 9.12.2019. godine.
 
Uspostavljanje kancelarije srpskog tužioca za vezu u Evroxastu predstavlja veliki napredak u odnosima Republike Srbije i Evroxast-a, kao i priznanje za dosadašnju odličnu saradnju koju je Republičko javno tužilaštvo ostvarivalo sa Evroxast-om. Isto tako, ovim se međunarodna saradnja Republičkog javnog tužilaštva znatno unapređuje, jer se omogućava još brža i neposrednija komunikacija i saradnja, kao i sinhronizovana akcija u borbi protiv teškog transnacionalnog kriminala.
 
Informaciju Evroxast-a o tužiocu za vezu iz Republičkog javnog tužilaštva možete videti na linku ovde.

Izvor: RJT, Datum: 02.10.2020.

Najave događaja