Informator
Informator o radu je objavljen u Jedinstvenom Informacionom sistemu Informatora o radu na veb-sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Dokumenta

 • INFORMATOR O RADU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U PANČEVU 2022.

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U VRŠCU 2022.

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U PANČEVU 2021.

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U PANČEVU 2020.

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U VRŠCU 2020

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U PANČEVU 2019.

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U PANČEVU 2020

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U PANČEVU 2019

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U VRŠCU 2019

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U OBRENOVCU 2014-2019

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U PANČEVU 2019.

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U PANČEVU 2018

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U PANČEVU 2018.

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U VALJEVU 2018

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U OBRENOVCU 2014-2018

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U VRŠCU 2018

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U NOVOM PAZARU 2018

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U PANČEVU 2018

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU TUŽILAŠTVA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL 2018

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U PANČEVU

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U PANČEVU ZA 2017. GODINU

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U VRŠCU

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU APELACIONOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BEOGRAD

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U UBU

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU APELACIONOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BEOGRADU

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U OBRENOVCU - 2014-2017

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU TUŽILAŠTVA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL 2016. – 2017.

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U OBRENOVCU - 2017

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U PANČEVU - 2017

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U DESPOTOVCU ZA 2017. GODINU

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BORU ZA 2016. GODINU

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU APELACIONOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BEOGRADU - 2017

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U VRŠCU

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U ŠAPCU ZA 2016.godinu

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU TUŽILAŠTVA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL 2016. - 2017.

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U OBRENOVCU

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽILAŠTVA

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U JAGODINI ZA 2016. GODINU

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U DESPOTOVCU ZA 2016. GODINU

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU TUŽILAŠTVA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL ZA 2016. GODINU

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU TUŽILAŠTVA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL – 2014. - 2015.

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U DESPOTOVCU ZA 2015. GODINU

  Preuzmite PDF
 • INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U JAGODINI ZA 2015. GODINU

  Preuzmite PDF
 • Informator o radu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu

  Preuzmite PDF
 • Informator o radu Tužilaštva za organizovani kriminal

  Preuzmite PDF
 • Informator o radu Osnovnog javnog tužilaštva u Jagodini za 2013. godinu.

  Preuzmite PDF
 • Informator o radu Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu

  Preuzmite PDF
 • Informator o radu Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu

  Preuzmite PDF
 • Informator o radu Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu

  Preuzmite PDF
 • Informator o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

  Preuzmite PDF