Odeljenje za borbu protiv korupcije
Odeljenje za borbu protiv korupcije Vrhovnog javnog tužilaštva prati i usmerava rad javnih tužilaštava, naročito Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije u višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, u postupanju u predmetima krivičnih dela korupcije i privrednog kriminala, uključujući i krivična dela pranja novca, kao i oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela.

Odeljenje za borbu protiv korupcije koordinira međuagencijsku saradnju sa drugim nadležnim državnim organima u borbi protiv koruptivnih krivičnih dela i organizuje i sprovodi projekte i programe specijalističkog usavršavanja javnog tužilaštva u ovoj oblasti, zajedno sa Pravosudnom akademijom, Ministarstvom pravde SAD, OEBS-om, Savetom Evrope, UNODC-jem, Svetskom bankom i GIZ-om. 

Isto tako, Odeljenje za borbu protiv korupcije ostvaruje međunarodnu saradnju sa međunarodnim organizacijama i mrežama, poput Evroxasta, Globi mreže UNODC, Anti-korupcijske mreže OECD i Međunarodne mreže organa za borbu protiv korupcije (IAACA).

Članovi Odeljenja za borbu protiv korupcije su javni tužioci Vrhovnog javnog tužilaštva: Zorica Stojšić i Miljko Radisavljević. 

Rukovodilac Odeljenja za borbu protiv korupcije: Zorica Stojšić.