Javni tužioci Vrhovnog javnog tužilaštva
- ZORICA STOJŠIĆ
- BRANKO STAMENKOVIĆ
- MILJKO RADISAVLJEVIĆ
- TAMARA MIROVIĆ
- dr JASMINA KIURSKI
- DANIJELA SLIJEPČEVIĆ
- GORDANA JANIĆIJEVIĆ
- dr GORAN ILIĆ
- ĐORĐE OSTOJIĆ
- NATAŠA KRIVOKAPIĆ
- TATJANA LAGUMDŽIJA
- mr JASMINA STANKOVIĆPreporučujemohov Najnovije vestihov